Tiến độ xây dựng tháng 6/2016 Block B – The Ocean Suites

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng Block B của dự án The Ocean Suites vào tháng 6/2016

 

1. Toàn cảnh xây dựng:

 

July-1

 

2. Khu vực văn phòng:

 

July-2

 

3. Đường vào dự án:

 

July-3

 

4. Robot & khoan xây dựng tại dự án:

 

July-4(1) July-4(2)5. Quá trình cắm cọc:

 

July-5 July-6 July-7 July-8 July-9 July-10