Tiến độ xây dựng tháng 5/2017 – Block B The Ocean Suites

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng Block B của dự án The Ocean Suites vào tháng 5/2017

 

1. Đổ bê tông cho sàn mái

May 09_Roof_Placing concrete for roof slab (1)

 

 

May 09_Roof_Placing concrete for roof slab (2)

 

 2. Công tác xây tường gạch & Hoàn thiện công tác xây tường gạch

 

May 10_Level 8_Brick wall work

 

 

 

May 10_Level 7_Completed brick walls

 

 

 

May 29_Level 9_Brick wall work

  

May 25_Level 8_Completed brick walls

 

 3. Đang lắp đặt khung xương cho trần và hoàn thiện lắp đặt trần

 

May 17_Level 2_Installing hanging frame for reflected ceiling 

 

May 17_Level 1_Completed installation of reflected ceiling

 

 

May 25_Level 3_Installing hanging frame for reflected ceiling

 

 

May 25_Level 2_Completed installation of reflected ceiling

 

 4. Lắp đặt lan can thép cho hành lang & Hoàn thiện công tác ốp gạch cho toilet và phòng tắm

 

May 25_Level 2_Installing steel handrail at corridor

 

 

May 17_Level 1_Completed installation tile for bathroom & toilet

 

 5. Hoàn thiện sàn mái

 

DCIM100MEDIADJI_0388.JPG 

 

DCIM100MEDIADJI_0392.JPG