TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 4/2017 – BLOCK B THE OCEAN SUITES

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng Block B của dự án The Ocean Suites vào tháng 4/2017

 

1. Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho sàn áp mái

 

Apr 04_Attic_Installing rebar & formwork for slab (1)Apr 04_Attic_Installing rebar & formwork for slab (2)

 

2. Đổ bê tông cho sàn áp mái

 

Apr 07_Attic_Placing concrete for slab (1)Apr 07_Attic_Placing concrete for slab (2)

 

3. Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho vách

 

Apr 12_Attic_Installing rebar & formwork for wall (1)Apr 12_Attic_Installing rebar & formwork for wall (2)

 

4. Đổ bê tông cho vách

 

Apr 12_Attic_Placing concrete for column (1)

 

5. Công tác xây tường gạch tại tầng 7

 

Apr 19_Level 7_Brick wall works (1)

 

 6. Hoàn thiện công tác xây tường gạch tại tầng 5 và tầng 6

 

Apr 10_Level 5_Brick wall works completed(1)

 

Apr 19_Level 6_Brick wall works completed(1)

 

 7. Lắp đặt lan can kính cho phòng mẫu

Apr 19_Level 2_Installation of glass handrail (1)Apr 19_Level 2_Installation of glass handrail completed for mockup

 

8. Lắp đặt tủ bếp cho phòng mẫu

 

Apr 19_Level 2_Installation of kitchen cabinet for mockupApr 28_Level 2_Installation of kitchen cabinet completed for mockup

9. Công tác lát sàn gạch & hoàn thiện lát sàn gạch cho phòng mẫu

 

Apr 19_Level 2_Tiling works for mockup (1)Apr 28_Level 2_Tiling works completed for mockup (2)

 

10. Hoàn thiện lắp đặt cửa và cửa sổ cho phòng mẫu 

Apr 19_Level 2_Installation of window completed for mockup (1)Apr 28_Level 2_Installation of door completed for mockup (1)Apr 28_Level 2_Installation of door completed for mockup (2)

 

11. Hoàn thiện cửa chính và cửa phòng giặt, cửa phòng ngủ và cửa phòng tắm cho phòng mẫu

 

Apr 28_Level 2_Main door & washing room door completed for mockupApr 28_Level 2_Bedroom door & bathroom door completed for mockup

 

12. Lắp đặt ván khuôn cho mái xiên

 

DCIM100MEDIADJI_0277.JPGDCIM100MEDIADJI_0275.JPG