Tiến độ xây dựng tháng 3/2017 – Block B The Ocean Suites

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng Block B của dự án The Ocean Suites vào tháng 3/2017

 

1. Công tác xây gạch và hoàn thiện công tác xây gạch tầng 3, tầng 4 và tầng 5

Mar 02_Level 3_Brick wall works (1)Mar 23_Level 3_Brick wall works completed(1)

Mar 06_Level 4_Brick wall works (1)Mar 23_Level 4_Brick wall works completed(1)

 

Mar 23_Level 5_Brick wall works (1)

2. Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho sàn tầng 7

Mar 02_Level 7_Installing rebar & formwork for slab (1)Mar 02_Level 7_Installing rebar & formwork for slab (2)

3. Đổ bê tông cho sàn tầng 7

Mar 02_Level 7_Placing concrete for slab (2)Mar 02_Level 7_Placing concrete for slab (1)

 4. Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho vách tầng 7

 

Mar 06_Level 7_Installing rebar & formwork for wall (2)Mar 06_Level 7_Installing rebar & formwork for wall (1)

 5. Đổ bê tông cho vách tầng 7

Mar 06_Level 7_Placing concrete for wall (1)Mar 06_Level 7_Placing concrete for wall (2)

 6. Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho sàn tầng 8

Mar 10_Level 8_Installing rebar & formwork for slab (2)Mar 10_Level 8_Installing rebar & formwork for slab (1)

7. Đổ bê tông cho sàn tầng 8

Mar 12_Level 8_Placing concrete for slab (1)Mar 12_Level 8_Placing concrete for slab (2)

 8. Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho vách tầng 8

Mar 15_Level 8_Installing rebar & formwork for wall (2)Mar 15_Level 8_Installing rebar & formwork for wall (1)

 

9. Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho sàn tầng 9

 

Mar 27_Level 9_Installing rebar & formwork for wall (2)Mar 27_Level 9_Installing rebar & formwork for wall (1)

 10. Đổ bê tông cho sàn tầng 9

 

Mar 24_Level 9_Placing concrete for slab

 11. Lắp đặt giàn giáo và ván khuôn cho sàn áp mái tầng 9

DCIM100MEDIADJI_0262.JPGDCIM100MEDIADJI_0268.JPG