Tiến độ xây dựng tháng 1/2017 – Block B The Ocean Suites

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng Block B của dự án The Ocean Suites vào tháng 1/2017.

 

1. Lắp đặt cốt thép & ván khuôn cho sàn

Jan 06_Level 4_Installing rebar & formwork for slab

 

Jan 07_Level 4_Installing rebar & formwork for slab 

2. Đổ bê tông cho sàn

 

Jan 21_Level 5_Placing concrete for slab (2)

 

Jan 08_Level 4_Placing concrete for slab (2)

 

3. Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho vách

 

Jan 09_Level 4_Installing rebar & formwork for wall Jan 10_Level 4_Installing rebar & formwork for wall

 

4. Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho sàn

Jan 20_Level 5_Installing rebar & formwork for slab (1) Jan 20_Level 5_Installing rebar & formwork for slab (2)

 

5. Đổ bê tông cho vách

 

Jan 10_Level 4_Placing concrete for wall (2) Jan 10_Level 4_Placing concrete for wall (1)

 

 

6. Công tác xây tường gạch

Jan 20_Level 2_Brick wall works (2) Jan 16_Level 1_Brick wall works (1)

 

7. Đổ bê tông cho sàn

 

Jan 21_Level 5_Placing concrete for slab (2) Jan 21_Level 5_Placing concrete for slab (1)