TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 11/2016 – BLOCK B THE OCEAN SUITES

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng Block B của dự án The Ocean Suites vào tháng 11/2016. 

 

1. Lắp đặt ống cho cấp thoát nước

 

installing-pipe-for-water-supply-drainage-works-lap-dat-ong-cho-cap-thoat-nuoc-1

 

installing-pipe-for-water-supply-drainage-works-lap-dat-ong-cho-cap-thoat-nuoc-2

 

2. Kiểm tra áp lực đường ống

 

pressure-test-kiem-tra-ap-luc-duong-ong

 

3. Lắp đặt ống cho hệ thống điện

 

installing-conduit-for-electrical-system-lap-dat-ong-cho-he-thong-dien

 

4. Lắp đặt ván khuôn cho dầm tầng trệt

 

installing-brick-formwork-for-ground-beam-lap-dat-van-khuon-cho-dam-tang-tret

 

5. Làm mặt bằng cho sàn tầng trệt

 

levelling-for-ground-slab-lam-mat-bang-cho-san-tang-tret

 

6. Lắp đặt cốt thép cho dầm tầng trệt

 

installing-rebar-for-ground-beam-lap-dat-cot-thep-cho-dam-tang-tret-1

 

7. Lắp đặt cốt thép cho sàn tầng trệt

 

installing-rebar-for-ground-slab-lap-dat-cot-thep-cho-san-tang-tret-1

 

installing-rebar-for-ground-slab-lap-dat-cot-thep-cho-san-tang-tret-2

 

8. Bảo dưỡng bê tông cho sàn tầng trệt

 

curing-concrete-for-ground-slab-bao-duong-be-tong-cho-san-tang-tret-1

 

 

curing-concrete-for-ground-slab-bao-duong-be-tong-cho-san-tang-tret-2

9. Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho tường/cột tầng 1

 

installing-rebar-and-formwork-for-wallcolumn-at-1st-floor-lap-dat-cot-thep-va-van-khuon-cho-tuongcot-tang-1-1

 

10. Lắp đặt cốt thép cho dầm và sàn tầng trệt

DCIM100MEDIADJI_0062.JPG

 

DCIM100MEDIADJI_0066.JPG

 

11. Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cho tường/cột tầng 1

installing-rebar-and-formwork-for-wallcolumn-at-1st-floor-lap-dat-cot-thep-va-van-khuon-cho-tuongcot-tang-1-2

 

12. Hoàn thiện đổ bê tông cho tường/cột tầng 1

completed-concrete-for-wallcolumn-at-1st-floor-hoan-thien-do-be-tong-cho-tuongcot-tang-1

 

13. Lắp đặt giàn giáo và ván khuôn cho sàn tầng 2

installing-scaffolding-and-formwork-for-2nd-slab-lap-dat-gian-giao-va-van-khuon-cho-san-tang-2-1

 

installing-scaffolding-and-formwork-for-2nd-slab-lap-dat-gian-giao-va-van-khuon-cho-san-tang-2-2

 

14. Lắp đặt ván khuôn cho sàn tầng 2

installing-formwork-for-2nd-slab-lap-dat-van-khuon-cho-san-tang-2

 

15. Lắp đặt cốt thép cho dầm và sàn tầng 2

 

 

installing-rebar-for-beam-and-slab-for-2nd-floor-lap-dat-cot-thep-cho-dam-va-san-tang-2-2