Tiến độ xây dựng tháng 10/2016 – Block B The Ocean Suites

 Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng Block B của dự án The Ocean Suites vào tháng 10/2016. 

 

1. Công tác đào móng:

 

excavating-foundation-cong-tac-dao-mong-1excavating-foundation-cong-tac-dao-mong-2

 

2. Đầm lèn trước khi đổ bê tông lót:

 

 

 

 

compacting-foundation-before-placing-lean-concrete-dam-len-truoc-khi-do-be-tong-lot-2compacting-foundation-before-placing-lean-concrete-dam-len-truoc-khi-do-be-tong-lot-1

3. Công tác cắt đầu cọc:

 

cutting-off-pile-head-cong-tac-cat-dau-coc

 

4. Sau khi cắt đầu cọc:

 

piles-after-cutting-off-sau-khi-cat-dau-coc

 

5. Mặt bằng cọc sau khi ép:

 

??????????????????????????

 

??????????????????????????

 

 

 

??????????????????????????

 

 

??????????????????????????

 

6. Lắp đặt cốt thép cho đài cọc

 

installing-rebar-for-pilecap-lap-dat-cot-thep-cho-dai-coc-1 installing-rebar-for-pilecap-lap-dat-cot-thep-cho-dai-coc-2

 

7. Chuẩn bị ván khuôn cho đài cọc

preparing-formwork-for-pilecap-chuan-bi-van-khuon-cho-dai-coc

 

8. Lắp đặt cốt thép & ván khuôn thước khi đổ bê tông đài cọc

 

installing-rebar-formwork-before-placing-concrete-lap-dat-cot-thep-va-van-khuon-truoc-khi-do-be-tong-dai-coc-29. Đổ bê tông cho đài cọc

placing-concrete-for-pilecap-do-be-tong-cho-dai-coc-1 placing-concrete-for-pilecap-do-be-tong-cho-dai-coc-210. Bảo dưỡng bê tông

 

curing-concrete-bao-duong-be-tong

 

11. Công tác đầm vật liệu đắp

 

compacting-backfill-material-cong-tac-dam-vat-lieu-dap

 

12. Đài cọc đã hoàn thiện

 

pilecap-completed-dai-coc-da-hoan-thien

 

13. Lắp đặt ván khuôn cho dầm tầng trệt

 

installing-formwork-for-ground-beam-lap-dat-van-khuon-cho-dam-tang-tret-1

 

installing-formwork-for-ground-beam-lap-dat-van-khuon-cho-dam-tang-tret-2

 

installing-formwork-for-ground-beam-lap-dat-van-khuon-cho-dam-tang-tret-3

 

14. Lắp đặt ống cho nước cấp

 

installing-conduit-for-supply-water-lap-dat-ong-cho-nuoc-cap