Tiến độ xây dựng tháng 10/2015 – Hồ bơi của The Ocean Apartments

Tiện ích hồ bơi của The Ocean Apartments hiện đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2015

 

DSCN0752 DSCN0751 DSCN0751 (4) DSCN0750 DSCN0750 (3) DSCN0749 DSCN0749 (2) DSCN0748 DSCN0748 (1)