Tiến độ dự án tháng 3/2015

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng của căn hộ The Ocean Apartments tại Đà Nẵng.

 

1. Mặt ngoài công trình (mặt hướng biển):
TOA-3-1

 

2. Bên trong căn hộ A508 và A507 đang được hoàn thiện:
TOA-3-3 TOA-3-2

3. Bên trong xây dựng ở tầng 6:

TOA-3-4 TOA-3-5 TOA-3-6 TOA-3-74. Bên trong xây dựng ở tầng 5:
TOA-3-8 TOA-3-9 TOA-3-10 TOA-3-11
5. Bên trong xây dựng ở tầng 4:
TOA-3-12 TOA-3-13 TOA-3-14 TOA-3-15

4. Bên trong xây dựng ở tầng 3: 

TOA-3-16 TOA-3-17 TOA-3-18 TOA-3-195. Bên trong xây dựng ở tầng 2:

TOA-3-20 TOA-3-21 TOA-3-22 TOA-3-23

6. Bên trong xây dựng tầng 1:

 

 

TOA-3-24

TOA-3-25 TOA-3-26 TOA-3-29

7. Phần công trình xây dựng bên ngoài:

TOA-3-30 TOA-3-31 TOA-3-28 TOA-3-27