Tiến độ dự án tháng 5/2015

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng của căn hộ The Ocean Apartments Block A tại Đà Nẵng tháng 5/2015.

 

TOA-May-1 TOA-May-2 TOA-MAy-3 TOA-May-4 TOA-May-5 TOA-May-6 TOA-May-7 TOA-May-8 TOA-May-9