Tiến độ dự án tháng 1/2015

Các hình ảnh dự án The Ocean Apartments tại Đà Nẵng vào tháng 1/2015

 

1. Bên trong các căn hộ đang được hoàn thiện:

Jan-7

Jan-6

Jan-2

Jan-1

Jan-3

 

2. Phần xây dựng bên trong: 

 

Jan-9

Jan-10