Một số hình ảnh chủ đầu tư bàn giao căn hộ The Ocean Suites cho quý khách hàng

Những căn hộ đầu tiên tại dự án The Ocean Suites đã được chủ đầu tư bàn giao cho khách hàng vào ngày 22/12 vừa qua.

 

 

Hinh1

 

 

Hinh2

 

B101

 

B110

 

 

 

 

B305

 

 

 

B3052

 

 

 

Hinh1

 

 

 

 

 

Hinh2

   

 

 

Hinh3

 

 

 

Hinh4