Hình ảnh Lễ hoàn thành phần móng khối nhà B – The Ocean Suites

Hình ảnh đêm Gala Dinner của lễ hoàn thành phần móng khối nhà B – The Ocean Suites tháng 10/2016.

 

dsc_0228dsc_0291dsc_0336

 

Phát biểu của Tổng Giám Đốc Công Ty Khu Du lịch Biển VinaCapital Đà Năng

dsc_0297Phát biểu của Chủ tịch HĐQT tổng thầu thi công – Thành Quân

 

dsc_0326

 

Phát biểu của đại diện Tư Vấn Giám Sát – FQM

dsc_0332

Đại diện TVGS trao chứng nhận hoàn thành phần móng khối nhà B The Ocean Suites cho TGĐ Công ty Khu Du Lịch Biển VinaCapital Đà Nẵng

dsc_0340

 

dsc_0341